Ledenwervingscommissie

Muziekvereniging De Volharding
De Volharding is de muziekvereniging van Duizel. Bij vele evenementen en feesten wordt De Volharding gevraagd om er een muzikale omlijsting aan te geven.
In sommige geledingen van de vereniging hebben we op dit moment een minimale bezetting. Graag zouden we dat in de toekomst verbeterd zien zodat we op een leuke manier samen muziek kunnen blijven maken.
Samen muziek maken is voor “De Volharding” de kern van haar bestaan… maar daarnaast zijn er nog een aantal andere activiteiten die bevorderlijk zijn voor een goede verenigingsband.

Nieuwe leerlingen
Muziekvereniging De Volharding wil heel graag nieuwe jonge leerlingen in haar verenging opnemen. Ook nieuwe jeugdige slagwerkers zijn van harte welkom.

Jonge muzikanten
De jeugdige leden kunnen een muziekopleiding gaan volgen bij Art4U, de muziekschool. De Volharding heeft afspraken gemaakt met de muziekschool, dat de leraar naar Duizel komt om de leerlingen op locatie les te geven.
Na een half jaar les gevolgd te hebben worden de kinderen dan tevens opgenomen in het opleidingsorkest van Casteren waarmee we een samenwerking zijn aangegaan zoals u elders op deze site kunt lezen. (Leerlingenorkest)  Er wordt dan naast de lessen van Art4U een wekelijkse repetitie gehouden waarin samen leren musiceren en het plezier hebben in samen muziek maken voorop staan.
Natuurlijk wordt er dan na een aantal maanden een concert gegeven, zodat u en uw familieleden en vrienden kunnen genieten van de vorderingen van uw kind.
Behalve dat samen muziek maken leuk is, is het ook een leerzame activiteit en kan het een belangrijk onderdeel zijn van het culturele aspect in de opvoeding van een opgroeiend kind.

Blazersklas op de basisschool
Al enkele jaren verzorgt muziekvereniging de Volharding i.s.m. muziekschool Art4U muziekprojecten op basisschool Sint Jan. Kinderen uit groep 5 en 6 kunnen op deze manier kennismaken met muziek in allerlei vormen en blaasinstrumenten en percussie. Het laatste project is de Blazersklas. De kinderen krijgen dan 8 opeenvolgende weken een muziekinstrument in bruikleen van de vereniging en één uur per werk muziekles op school van een muziekdocent van Art4U. Zo leren ze in deze 8 weken spelen op een blaasinstrument, noten lezen en samenspelen met de andere kinderen. Na 8 weken resulteert dit in een heus concert in de Smis, samen met het fanfare orkest, waarbij alle ouders, broertjes en zusjes kunnen komen luisteren naar wat de kinderen de afgelopen weken hebben geleerd. Liedjes als “het carnavalsfestival” en “I feel good” worden dan met veel enthousiasme ten gehore gebracht! De kinderen hebben geleerd en meegemaakt hoe leuk het is om (samen) muziek te maken.