Programmacommissie

De programmacommissie bestaat uit leden van Muziekvereniging De Volharding.
Deze commissie bereidt de optredens van Muziekvereniging De Volharding voor.
Enkele mensen uit de programmacommissie bepalen tevens de muziekkeuze welke door de muziekvereniging uitgevoerd worden.

De programmacommissie houdt periodiek een overleg om de stand van zaken door te spreken, we proberen zover als mogelijk vooruit te plannen zodat het bij de leden duidelijk is wat er van hen verlangd wordt.

De Muziekvereniging is steeds bereid om een serenade te geven bij feestelijke gebeurtenissen in Duizel.
Het is van belang dat, indien men een serenade van de muziekvereniging verwacht, men deze bij een van de bestuursleden aanvraagt.
Een serenade kan o.a. zijn voor:

  • 50 – jarige bruiloften
  • Jubilea
  • Koninklijke onderscheidingen
  • Opluisteren van activiteiten van andere verenigingen, zoals Koninginnedag, opluisteren Sint Jansfeesten, binnenhalen Sint Nicolaas, deelname aan carnaval etc.

De programmacommissie zal periodiek een activiteitenkalender uit brengen voor de leden van wat er de komende tijd op het programma staat voor de muziekvereniging.

De activiteitenkalender is ook te vinden op de website.

Alle leuke ideeën zijn welkom, meldt deze bij een van de leden van de programmacommissie en deze zullen kijken of het in het programma past.