Over ons

Fanfare “De Volharding” werd op 14 september 1964 opgericht door een aantal enthousiaste inwoners van Duizel die het gemis van een “eigen” muziekvereniging binnen de Duizelse gemeenschap steeds nadrukkelijker begonnen te ervaren.

Alhoewel de vereniging een korte historie heeft in vergelijking met vele fanfares en harmonieën in de omgeving, kan gesteld worden dat “De Volharding” inmiddels een niet meer weg te denken rol binnen de Duizelse gemeenschap heeft verworven. Vele inwoners van Duizel hebben vanaf de oprichting wekelijks veel voldoening beleefd aan de uitoefening van muziek in een gemoedelijke en ontspannen sfeer binnen de fanfare of bij het slagwerk, bij een vereniging die voor wat betreft de samenstelling uniek mag worden genoemd: waar vindt men immers een vereniging waarbij mensen in zo’n gevarieerde leeftijdsamenstelling gezamenlijk hun hobby beoefenen.

Vele malen per jaar wordt door Duizel beroep gedaan op “De Volharding” voor muzikale ondersteuning bij jubilea, activiteiten, serenades etc. en daar waar enigszins mogelijk wordt aan dit verzoek voldaan. Dat deze ondersteuning bijzonder gewaardeerd wordt, mag blijken uit de financiële bijdragen die jaarlijks opnieuw ter beschikking worden gesteld om de vereniging in stand te houden en uit te bouwen.

Ook onze vereniging moet met de ontwikkelingen meegaan. Werd bij de oprichting in 1964 de vereniging opgestart als een traditionele fanfare met drumband, in 2005 werd het initiatief genomen om de drumband om te vormen naar een percussiegroep met meer muzikale mogelijkheden waardoor zowel voor de leden hiervan als voor het publiek een aantrekkelijker repertoire kan worden geboden. In navolging hierop werd in 2008 besloten om de naam “Fanfare De Volharding” te wijzigen naar “Muziekvereniging De Volharding”; een initiatief om de bredere muzikale mogelijkheden van de vereniging te onderstrepen en aldus een betere basis te creëren voor de toekomst.

“Muziekvereniging De Volharding” is een gezonde vereniging met enthousiaste leden die hun betrokkenheid met de vereniging tonen door, naast de muzikale activiteiten, al het mogelijke in het werk stellen om het voortbestaan van de vereniging te verzekeren. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de aanwas van jonge leden om deze doelstelling te kunnen realiseren.

Onze aandacht is echter niet alleen gericht op deze doelgroep. Iedereen die graag een muzikale bijdrage zou willen leveren, wordt van harte uitgenodigd om met ons contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Wij wensen u nu reeds van harte welkom!